تبلیغات
... چشمامو بستم ... - دوگانگی

... چشمامو بستم ...

اخ خدا دلگیرم ازت

مادرها دو سال اول به بچه هاشون راه رفتن و حرف زدن یاد میدن ، بقیه عمر بهشون میگن : بتمرگ ، خفه شو
اونوقت میگن بچه چرا دچار دوگانگی شخصیت شده……


نوشته شده در چهارشنبه 26 آبان 1395 ساعت 07:39 ب.ظ توسط خاطره نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak