تبلیغات
... چشمامو بستم ... - بهله

... چشمامو بستم ...

اخ خدا دلگیرم ازت

یه پسری ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ
ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﻪ ﻣﺎهی ﻫﺴﺘﯽ؟؟
ﻣﻦ : تـــیــر
گذاشت ﺭﻓﺖ ????
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺠﺎﻣﯿﺮﯼ؟
ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻟﯿﺎﻗﺘﺘﻮ ﻧﺪﺍﺭﻡ.
بعله ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎ تــیــری ها!


نوشته شده در چهارشنبه 26 آبان 1395 ساعت 08:04 ب.ظ توسط خاطره نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak