تبلیغات
... چشمامو بستم ... - بازم مطلب

... چشمامو بستم ...

اخ خدا دلگیرم ازت

خیانت کرده است و میگوید کو نشانم بده . . .

اخه لعنتی مگر جای بوسه میماند . . .

__________________________________________________________________________________

میدانی رفیق . . .

زندگی ات را منوط به بودن و نبودن آدمها نکن . . .

روی پاهای خودت بایست تا تنهایی را بیهوده نیابی . . .

هیچ کس را بهترین زندگی ات خطاب نکن. . .

یادت باشد آدمها که بهترین خطاب شوند خیالاتی میشوند . . .هوا برشان میدارد . . تعغیرت میدهند . . .

آنوقت تو میمانی و یک دوگانگی شخصیت . . .

همیشه یادت باشد رفیق . . .

کسی بهترین زندگی تو میشود که خودش بخواهد. . .

_______________________________________________________________________________

به سلامتی جای ریمل روی شونه . . .

نه جای رژ لب روی یقه . . .

که فرقش یه دنیا غمه . . .

______________________________________________________________________________

حرف میزنی اما تلخ . . .

محبت میکنی اما سرد . . .

چه اجباریست دوست داشتن من . . .

_______________________________________________________________________________

عشقه من . . .

از سرد بودنم گلایه نکن . . .

سرد شده ام تا در کنارم نسوزی . . .

________________________________________________________________________________

برای کسی که میرود حتی دست هم تکان نمیردم . . .

بدرقه آدمها را مغرور تر میکند . . .

هر که ماند جایش روی سرم . . .هر که هم رفت بسلامت

______________________________________________________________________________

یه وقتایی باید رفت . . .اونم با پای خودت . . .

باید جاتو توی زندگیه بعضی ها خالی کنی . . .

درسته توی شلوغی هاشون متوجه نمیشن . . .

اما بدون یه روزی یه جایی بدجور یادت میفتن

اونوقت دیگه خیلی دیر شده

_______________________________________________________________________________

من مورچه را مسخره میکردم که سالها عاشقه یک تفاله چای بود . . .

خودم را فراموش کردم کهزمانی عاشق یک اشغال بودم که فکر میکردم آدمه

______________________________________________________________________________

هر که گفته فراموش میشود دروغ گفته است . . .

بهانه آورده است تا شاید خودش را دلداری دهد. . .

فراموش نمیشود . . . تا ابد می ماند قصه ی دلدادگی و عاشقی . . .

حتی اگه متنفر باشی . . . دور شوی . . .سایه اش را با تیر بزنی . . .

باز هم هست . . .

باز هم یک چیزی . . . یک جایی . . .تو را می برد به خاطرات خوب . . .

_______________________________________________________________________________

دلم می خواهد دفتر مشقم را باره کنم و دوباره تمرین کنم الفبای زندگی را

می خواهم خط خطی کنم تمام اون روزهایی را که دلم را شکستند و دل شکستم . . .

دلم میخواهد سیاه کنم تمام روزهایی را که نبودی . . .

دلم میخواهد . . .

______________________________________________________________________________

عشق من از همین حالا میگویم . . .

خوب حواست را جمع کن . . .یادت باشد انعام خوبی به قبر کن بده

تا قبرم را بزرگتر و جادارتر از بقیه بکند . . .

میترسم که مبادا قبرم جایی برای دل بر ارزویم نداشته باشد

و من در خانه ی جدیدم باز هم شرمنده ی دلم شوم


نوشته شده در سه شنبه 2 آذر 1395 ساعت 08:19 ب.ظ توسط خاطره نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak