تبلیغات
... چشمامو بستم ... - بی معرفت

... چشمامو بستم ...

اخ خدا دلگیرم ازت

از زشــتی کردار تو هم خسته شدم
بی معرفتی دیده و بشکسته شدم
پژواکم و در ســـینه صد کوه اســـی
نامردی و غم دیدم و لب بسته شدم

 


نوشته شده در سه شنبه 9 خرداد 1396 ساعت 12:40 ق.ظ توسط خاطره نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak