تبلیغات
... چشمامو بستم ... - دل نوشته

... چشمامو بستم ...

اخ خدا دلگیرم ازت

++گاهـ ـــی ﻭﻗﺘـــــﻬﺎ...ﭼـﻪ ﺳــــﺎﺩﻩ ﻋﺮﻭسـ ـــﮏ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ...ﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ!ﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ!ﻓﻘﻂ ﺳﮑـ ـــﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴــﯽ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﻟﻤـ‌ ــــﺎﻥچـه ﻣﯿﮕـﺬﺭﺩ...!

♥♥♥♥

عیب نداره ...

عیب ندآره که " تـــنـــهـــایـــی "...

عیب نداره که شبآ بدون

" شــب بــخــیــر عــشــقــت " می خوآبی ...

عیب ندآره که جمله ی "دوســتــت دارم " رو نمیشنوی ...

عیب ندآره که دلش هیچوقت برآت " تــنــگ " نمیشه ...

عیب ندآره ، " خــدا بــزرگــه "

تو فقط طآقَت بیآر....

همین !

♥♥♥♥♥♥♥

نـﮧ تـو نمیـבانــے

هـچڪـس نمـے בانـد پشت ایـטּ چهره ے آرام

בر בلـم چـه میـگذرב...

نمـے בانـے

ڪسـے نمـے בانـב

ایـن آرامش ظـآهـرے و ایـטּ בل نـآ آرام

چـقـבر פֿسـتـﮧ ام ڪرבه اسـت

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

هر روز و هر لحظه نگرانت میشوم...

که چه میکنی؟

پنجره ی اتاقم را باز میکنم و فریاد میزنم

تنهاییت برای من...

غصه هایت برای من...

همه ی بغض ها و اشکهایت برای من...

بخند برایم بخند

تا من هم بشنوم صدای خنده هایت را ...

صدای همیشه خوب بودنت را

دلم برایت تنگ شده...

♥♥♥♥♥♥♥♥

متن های شکست عشقی و غمگین

خیلی وقته پست نذاشتم

نظر یادتون نره

نوشته شده در دوشنبه 25 دی 1396 ساعت 07:09 ب.ظ توسط خاطره نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak